Mặt Bằng Căn Hộ

mat-bang-toa-b

Mặt Bằng Tòa B

MẶT BẰNG TÒA B MIPEC RIVERSIDE Dự án căn hộ chung cư Mipec Riverside hay Mipec Long Biên bao gồm 2 tòa: Tòa A và Tòa B. Để có thông tin cho quý khách hiểu hơn, xin giới thiệu tòa…

mat-bang-toa-b

Mặt Bằng Tòa A

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TÒA A MIPEC RIVERSIDE Dự án căn hộ chung cư Mipec Riverside (hay còn gọi một cái tên khác MIPEC Long Biên) là một dự án chung cư cao cấp do Công ty cổ phần hóa…